Baltic Green Belt
 
Nov 25, 2012

Federacja Zielonych "GAJA" na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO

W związku z realizacją projektu Baltic MANURE (www.balticmanure.eu) oraz Stop Eutrophication (www.gajanet.pl) Federacja Zielonych „GAJA” zorganizowała stoisko promujące powyższe projekty na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, odbywających się w dniach 20 – 23 listopada 2012.
Category: .
Posted by: J.Skorupski
Na stoisku Federacji Zielonych „GAJA” będzie można było dowiedzieć się m.in. o przyjaznych środowisku naturalnemu praktykach gospodarowania nawozami naturalnymi, możliwościach ograniczania udziału działalności rolniczej w niepożądanym zjawisku eutrofizacji Morza Bałtyckiego, sposobach przeciwdziałania negatywnym skutkom przemysłowego tuczu zwierząt, potencjale ekonomicznym nawozów odzwierzęcych oraz zagrożeniach związanych z odprowadzaniem nadmiernych ilości związków fosforu do środowiska naturalnego, a także możliwościach przeciwdziałania im.

Odwiedzenie stoiska projektów Baltic MANURE (www.balticmanure.eu) oraz Stop Eutrophication (www.gajanet.pl) było też okazją do otrzymania wydawnictw tematycznych Stowarzyszenia, materiałów informacyjno-promocyjnych, a także zapoznania się z bardzo interesującymi i atrakcyjnymi wystawami roll-up’ów, dotyczącymi problemu eutropfizacji.

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl