Baltic Green Belt
 
Jan 17, 2013

Propozycja zmiany rozporządzenia RS

Kilka dni temu ukazał się projekt zmiany rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Proponowane zmiany są dość znaczące i mogą być dotkliwe zarówno dla rolników już realizujących program, jak i tych, którzy dopiero planują przystąpić do programu rolnośrodowiskowego.

Category: .
Posted by: A.Kozlowska

Najważniejsze propozycje zmian to:

- uzależnienie realizacji wariantu 2 i 3 (trwałe użytki zielone) pakietu 2 rolnictwo ekologiczne od konieczności posiadania bydła, koni owiec lub kóz – dotyczy nowych rolników;

- wycofanie pakietu 9 strefy buforowe – ta zmiana dotyczy rolników nowych, jak i już realizujących zobowiązanie;

- wycofanie pakietu 9, 10, 11 i 12 (uprawy sadownicze oraz pozostałe uprawy sadownicze), za wyjątkiem wariantu 9 i 10 w ramach których uprawiane są poziomki lub truskawki – dotyczy nowych rolników;

- niemożność podjęcia zobowiązania w przypadku uprawy prosa w ramach wariantu 1 (produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych) pakietu 6 zachowanie zagrożonych zasobów roślin w rolnictwie – dotyczy nowych rolników;

- niemożność zamiany wariantu 9, 10, 11 i 12 (uprawy sadownicze oraz pozostałe uprawy sadownicze) pakietu 2 rolnictwo ekologiczne na wariant 1 i 2 (uprawy rolnicze), 5 i 6 uprawy warzywne oraz 7 i 8 uprawy zielarskie – dotyczy rolników już realizujących zobowiązanie.

 

Projekt rozporządzenia znajdą Państwo TUTAJ

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl