Baltic Green Belt
 
Feb 19, 2014

Konferencja 'Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów polskiego morza i pobrzeża na tle zagospodarowania przestrzennego'

Federacja Zielonych „GAJA”, Fundacja AQUARIUS, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję Uwarunkowania zrówno-ważonego rozwoju obszarów polskiego morza i pobrzeża na tle zagospodarowania przestrzennego, realizowanej w ramach projektu AQUAFIMA. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 lutego 20141 r. w Hotelu Aurora SPA&Wellness, Międzyzdroje.
Category: .
Posted by: J.Skorupski

Federacja Zielonych „GAJA”, Fundacja AQUARIUS, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego mają przyjemność zaprosić na konferencję Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów polskiego morza i pobrzeża na tle zagospodarowania przestrzennego, realizowanej w ramach projektu AQUAFIMA – Integrating Aquaculture and Fisheries Management in the Baltic Sea Region (www.aquafima.eu/en). Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 lutego 20141 r. w Hotelu Aurora SPA&Wellness (ul. Boh. Warszawy 17, www.hotel-aurora.pl).

Zakres tematyczny konferencji, określony w jej tytule, w założeniu ma na celu wyznaczenie uwarunkowań i strategii realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w regionie. Zasadniczo sprzeczne dążenia rozwoju w oparciu o aktywność inwestycyjną i eksploatacyjną w stosunku do wymogów zachowania bioróżnorodności wyznaczają kierunek związany z wyborem kompromiso-wych rozwiązań, zwanych ogólnie zrównoważonym rozwojem. Ze względu na wysoki stopień złożoności ogólnie pojętej antropopresji, jak i podstaw funkcjonowania biocenoz, celowym jest systemowe podejście do zagadnień związanych z wdrażaniem działań skutkujących efektem w postaci zrównoważonego rozwoju.

Celem konferencji jest konfrontacja stanowisk stron zaangażowanych w realizację tych zasad – konfrontacja, rozumiana jako wymiana informacji i naświetlenie uwarunkowań wynikających z konieczności realizacji określonych potrzeb wyznaczonych poprzez zadania poszczególnych podmiotów oddziałujących na środowisko naturalne. Można zatem powiedzieć, że nadrzędnym celem konferencji jest realizacja ekoetycznej zasady alternatywnego myślenia tj.

Nie dyskutujemy o konieczności realizacji potrzeb człowieka kosztem środowiska naturalnego, a dyskutujemy o optymalnych sposobach realizacji tych potrzeb.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz zakwaterowania uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia w terminie do 21 lutego 2014 r. (formularz dostępny w załączniku do niniejszego zaproszenia). O za-kwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku braku miejsc organizatorzy poinformują o ewentualnym nie przyjęciu zgłoszenia).

Hotel Aurora SPA&Wellness przygotował promocyjną ofertę wynajmu pokoi dla uczestników konferencji – 150,00 PLN za pokój jednoosobowy oraz 180,00 PLN za pokój dwuosobowy. Przy dokonywaniu rezerwacji proszę o powołanie się na hasło AQUAFIMA. Hotel dysponuje miejscami parkingowymi dostępnymi odpłatnie.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Federacji Zielonych „GAJA”.

ZAPROSZENIE

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl