Categories: .
      Date: Jan 19, 2012
     Title: Wstępny projekt oceny pakietu legislacyjnego reformy WPR
Dzisiaj w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie w ramach prowadzonej przez Ministra debaty publicznej dotyczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.


Podczas spotkania przedstawiony został zarys pakietu legislacyjnego zaproponowanego przez Komisję Europejską. Minister Marek Sawicki przedstawił do konsultacji wstępny projekt oceny pakietu legislacyjnego, dotyczącego WPR do 2020 oraz przypomniał, iż prace nad kształtem unijnej polityki rolnej po 2013 r. wchodzą w kolejną fazę, czyli omówienie zaprezentowanych dokumentów oraz zgłoszenie własnych propozycji i koncepcji.

Do końca stycznia przyjmowane są uwagi oraz opinie dotyczące następujących dokumentów:

Ogólna ocena pakietu legislacyjnego

Projekt szczegółowego stanowiska Polski w odniesieniu propozycji KE w zakresie systemu płantośic bezpośrednich po 2013 r.

 

Źródło: Ministerstow Rolnictwa i Rozwoju Wsi