Categories: .
      Date: Dec 30, 2010
     Title: Biogazowania w Łapach w Podlaskiem
Gmina Łapy wydała decyzję środowiskową potrzebną inwestorowi do uzyskania pozwolenia na budowę biogazowni, która ma powstać na terenie zlikwidowanej Cukrowni Łapy SA. Inwestycję chce budować utworzona w grudniu 2009 r. Biogazownia Łapy spółka z o.o, zależna od PGE Energia Odnawialna SA. Biogaz w Łapach będzie powstawać w procesie fermentacji beztlenowej substratów, np. kiszonki buraka cukrowego, kukurydzy i zbóż w zbiornikach nazywanych fermentatorami. Instalacja w Łapach miałaby produkować 7 mln 320 tys. metrów sześciennych biogazu, z którego z kolei, w wyniku spalania w silniku gazowym, miałoby być produkowane rocznie 16,4 tys. MWh energii elektrycznej i 62 tys. 350 GJ energii cieplnej.


Gmina Łapy wydała decyzję środowiskową potrzebną inwestorowi do uzyskania pozwolenia na budowę biogazowni w Łapach (Podlaskie). Biogazownia ma powstać na terenie zlikwidowanej Cukrowni Łapy SA.

Inwestycję chce budować utworzona w grudniu 2009 roku Biogazownia Łapy spółka z o.o. To spółka zależna od PGE Energia Odnawialna SA.

Biogazownia ma zająć 6,5 hektara na terenie po cukrowni przeznaczonym pod działalność produkcyjną i przemysłową - poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Łapach Anna Rutkowska.

Według danych udostępnionych przez gminę Łapy , wstępny koszt inwestycji to 20-30 mln zł. Pracę w biogazowni - jak informowała we wrześniu PAP spółka PGE - ma znaleźć początkowo 7 osób. Z regionu ma pochodzić surowiec do biogazowni, co oznacza współpracę z rolnikami, głównie producentami buraków cukrowych i kukurydzy. Według szacunkowych danych PGE, potrzebne będą uprawy na obszarze około 1 tys. hektarów.

Wydając pozytywną decyzję środowiskową przedstawiciele urzędu miejskiego podkreślili, że biogazownia w Łapach nie będzie należeć do zakładów, które miałyby stwarzać zagrożenie poważnymi awariami i zagrażałyby środowisku. W trakcie wydawania decyzji zainteresowane strony nie zgłaszały zastrzeżeń związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z przepisami, przed wydaniem decyzji środowiskowej przez gminę pozytywne opinie wydały także: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Jak informowała wcześniej PAP spółka PGE, biogaz w Łapach miałby powstawać w "procesie fermentacji beztlenowej substratów, np. kiszonki buraka cukrowego, kukurydzy i zbóż w zbiornikach nazywanych fermentatorami".

Instalacja w Łapach miałaby produkować 7 mln 320 tys. metrów sześciennych biogazu, z którego z kolei, w wyniku spalania w silniku gazowym, miałoby być produkowane rocznie 16,4 tys. MWh energii elektrycznej i 62 tys. 350 GJ energii cieplnej.

Jedyna w Podlaskiem Cukrownia Łapy SA, należąca do Krajowej Spółki Cukrowej Polski Cukier, przestała produkować w 2008 roku. Została wyłączona z produkcji w ramach unijnej reformy rynku cukru, z powodu przyznania Polsce limitów produkcyjnych. Spółka PGE Energia Odnawialna dzierżawi od Krajowej Spółki Cukrowej teren po byłej cukrowni.

Źródło: energia.org.pl, Kurier Poranny