Baltic Green Belt
 

<< <  Page 35 of 36  > >>

Jan 26, 2010
Posted by: J.Skorupski
Według raportu naukowców ze szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych - SLU w ciągu około 40 lat ludzkość będzie w stanie wyprodukować dwa-trzy razy więcej bioenergii niż obecne globalne zapotrzebowanie. Gdyby się tak stało, świat uwolniłby się od zapotrzebowania na paliwa kopalne.
[ więcej ]
Jan 25, 2010
Posted by: J.Skorupski
Efekt cieplarniany to zjawisko zachodzące w atmosferze, powodujące naturalny wzrost temperatury Ziemi. Polega ono na zatrzymaniu energii słonecznej przez tzw. gazy cieplarniane, takie jak para wodna i dwutlenek węgla (CO2), które pochłaniają i odbijają energię. Efekt cieplarniany to jeden z ważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie. Działalność człowieka, w tym produkcja rolnicza, wydaje się wzmagać jego skutki.
[ więcej ]
Jan 19, 2010
Posted by: A.Kozlowska

W 2010 rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie, ONW oraz rolnośrodowiskowe (w ramach PROW 2004-2006 oraz 2007-2013) czeka kilka zmian.

Pierwsza z nich dotyczy ubiegania się o ww. płatności na jednym formularzu oraz wypełnianiu tylko  jednego załącznika graficznego (do tej pory wypełniało się osobno załącznik do płatności obszarowych i rolnośrodowiskowych). Dane dotyczące realizacji poszczególnych pakietów programu rolnośrodowiskowego będą podawane w załączniku do wniosku.

[ więcej ]
Jan 19, 2010
Posted by: J.Skorupski
Jak wygląda teraźniejszość i przyszłość rynku energetyki biogazowej, który w perspektywie 2020 roku ma, według planów rządowych, skupiać 2,5 tys. instalacji w całym kraju? Według statystyk prowadzonych przez Urząd Regulacji Energetyki, na koniec 2008 roku w Polsce zainstalowane były 103 elektrownie biogazowe. Aż 66 z nich wytwarza energię elektryczną z biogazu składowiskowego, kolejnych 35 z oczyszczalni ścieków, a tylko dwie z biogazu rolniczego. Obie są własnością firmy Poldanor i wytwarzają biogaz, energię cieplną i elektryczną na potrzeby zakładów produkcyjnych, przy których są zlokalizowane - informuje Gazeta.pl.
[ więcej ]
Jan 18, 2010
Posted by: J.Skorupski
ARiMR przypomina, że rolnicy którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, wsparcie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. dopłaty ONW, pomoc w ramach programu rolno-środowiskowego oraz dopłaty do zalesiania gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy „Dobrej kultury rolnej”, zgodnej z ochroną środowiska.
[ więcej ]
 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl