Komitet Organizacyjny konferencji ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A WIELKOPRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA W KONTEKŚCIE PRZECIWDZIAŁANIA EUTROFIZACJI MORZA BAŁTYCKIEGO:

Przewodniczący: Jakub Skorupski

Wiceprzewodniczący: Aneta Kozłowska

Sekretarz Naukowy I: dr Bożena Prajs

Sekretarz Naukowy II: dr Jacek Kaliciuk

Sekretarz ds. Techniczno-Administracyjnych: Agnieszka Kłosowska

Pomoc organizacyjna:
Dawid Zyskowski
Karolina RomaniszynBiuro konferencji:

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin

tel. +48 091 489 42 33
fax. +48 091 489 42 32
kom. +48 512 014 658

email: jakub@gajanet.pl

(wszelka korespondencja związana z konferencją powinną być opatrzona dopiskiem KONFERENCJA BGB)