Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego/IPPC (Ministerstwo Środowiska)

Województwo Dolnośląskie

Województwo Kujawsko - Pomorskie

Województwo Lubelskie

Województwo Lubuskie

Województwo Łódzkie

Województwo Małopolskie

Województwo Mazowieckie

Województwo Opolskie

Województwo Podkarpackie

Województwo Podlaskie

Województwo Pomorskie

Województwo Sląskie

Województwo Swiętokrzyskie

Województwo Warmińsko - Mazurskie

Województwo Wielkopolskie

Województwo Zachodniopomorskie

Mapa rozmieszczenia ferm wielkoprzemysłowych w Polsce 

Polskie fermy wielkoprzemysłowe zgłoszone w European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

Mapa

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt jako HOT SPOT'y Bałtyku

HELCOM Hot Spots

CRITERIA FOR POINT SOURCE AGRICULTURAL HOT SPOT INCLUSION/DELETION

MINUTES OF THE FIRST MEETING OF HELCOM WORKSHOP ON CRITERIA FOR AGRICULTURAL HOT SPOTS (HELCOM AGRI HS CRIT)

HELCOM Project prioritisation under the HELCOM Baltic Sea Action Plan – the eutrophication segment (2008-2010)

Actions for reduction of nutrients from agriculture I

Actions for reduction of nutrients from agriculture II

Proposals on development of Criteria for HELCOM Agricultural Hot Spots related to the Polish positions on the requirement for manure storage in Annex III to the Helsinki Convention

Priority agricultural installations Poland

HELCOM's list of possible agricultural point source Hot Spots I

HELCOM's list of possible agricultural point source Hot Spots II

http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/zachodniopomorskie%287%29.pdf