KOORDYNATORZY PROJEKTU:

 

Jakub Skorupski (monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze)

email: jakub@gajanet.pl

 

Aneta Kozłowska (doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich)

email: anetak@gajanet.pl

 

 

BIURO PROJEKTU:

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
Tel. +48 91 489 42 33
Tel./fax + 48 91 489 42 32