Poniżej strefy ONW dla poszczególnych województw (z załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" Objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) :

Dolnośląskie


Kujawsko-pomorskie


Lubelskie


Lubuskie


Łódzkie


Małopolskie


Mazowieckie


Opolskie


Podkarpackie


Podlaskie


Pomorskie


Śląskie


Świętokrzyskie


Warmińsko-mazurskie


Wielkopolskie


Zachodniopomorskie