Baltic Green Belt
 
 
Zgłoszenia Print this page

Celem zgłoszenia udziału w konferencji ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A WIELKOPRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA W KONTEKŚCIE PRZECIWDZIAŁANIA EUTROFIZACJI MORZA BAŁTYCKIEGO należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny poniżej):


- pocztą elektroniczną (SKAN):

- fax'em, na nr:

fax. +48 91 489 42 32

- pocztą tradycyjną (ORYGINAŁ), na adres:

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin

Formularz koniecznie należy opatrzyć dopiskiem KONFERENCJA BGB

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.06.2010r. - decyduje data dostarczenia (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl