Baltic Green Belt
 
 
Wykładowcy Print this page

dr Zbigniew Bukowski – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Bydgoskiego im. Kazimierza Wielkiego, Polska

Małgorzata Friedrich – Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Marek Jobda – ornitolog, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska

Eugeniy Lobanov – specjalista ds. wielkoprzemysłowej produkcji trzody chlewnej na Białorusi, Coalition Clean Baltic, Białoruś

Karolina Liberadzka-Czubowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

prof. dr hab. Joanna Kośmider – kierownik Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska

Aneta Kozłowska – przyrodnik, doradca rolno środowiskowy, ekspert przyrodniczy,  Federacja Zielonych GAJA, Polska

Elke Körner – Speaker "baltic green belt", BUND Schleswig-Holstein e.V., Niemcy

Marek Kryda – specjalista m.in. w dziedzinie zagrożeń ze strony przemysłowego chowu świń dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego, Obywatelska Koalicja Zielonych, Polska

dr inż. Ksawery Kuligowski – Koordynator Działu Badania Naukowe, Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT), Polska

dr inż. Anna Robak-Bakierowska – Starszy Specjalista Wydziału Monitoringu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Polska

dr Dietrich Schulz Kierownik Departamentu Użytkowania Gruntów oraz Gospodarowania Zasobami i Rolnictwa, Federalna Agencja Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący HELCOM LAND, Niemcy

dr Svetlana Semenas – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego, Public Association Ecohome, Białoruś

Lotta Samuelson – specjalista ds. eutrofizacji, Baltic Sea 2020, Szwecja

Jakub Skorupski – przyrodnik, genetyk, biotechnolog, specjalista ds. środowiskowych, społecznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, Federacja Zielonych GAJA, Polska

Maria Staniszewska – specjalista ds. rolnictwa zrównoważonego, Polski Klub Ekologiczny, Polska

Ewa Szymborska – Departament Planowania i Analiz, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska

Barbara Wójcik – dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Polska

dr Zbigniew Bukowski – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Bydgoskiego im. Kazimierza Wielkiego

Małgorzata Friedrich – Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl