Baltic Green Belt
 
Publikacje i materiały informacyjne Print this page

MATERIAŁY I PUBLIKACJE FEDERACJI ZIELONYCH GAJA:

MAPA / MAP

LEGENDA / MAP LEGEND


Odory jako jeden z głównych problemów związanych z funkcjonowaniem ferm wielkoprzemysłowych w Polsce, Międzyzdroje 2008 (prezentacja ppt)

PowerPoint - 9.4 Mb
Odory jako jeden z głównych problemów związanych z funkcjonowaniem ferm wielkoprzemysłowych

Problemy związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w Polsce, Szczecin 2007

PDF - 325.2 kb
Problemy związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w Polsce

Report on industrial swine and cattle farming in the Baltic Sea catchment area, Uppsala 2007

PDF - 490.6 kb
Report on industrial swine and cattle farming in the Baltic Sea catchment area

Stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej, Warszawa 2007 (prezentacja ppt)

PowerPoint - 7.9 Mb
Stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące ferm przemysłowego tuczu trzody chlewnej

Prawo do czystego środowiska - prawem człowieka, Szczecin 2006

Word - 7.6 Mb
Prawo do czystego środowiska - prawem człowieka

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom oddziaływania ferm przemysłowego tuczu zwierząt. Poradnik dla mieszkańców i władz samorządowych, Szczecin 2006

PDF - 1 Mb
Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom oddziaływania ferm przemysłowego tuczu zwierząt. Poradnik dla mieszkańców i władz samorządowych

Industrial farms need proper implementation of the EU IPPC Directive to reduce the nutrient pollution load, Alandy 2006 (prezentacja ppt)

PowerPoint - 5.4 Mb
Industrial farms need proper implementation of the EU IPPC Directive to reduce the nutrient pollution load

Fermy intensywnej hodowli trzody chlewnej – oddziaływanie na środowisko i uwarunkowania prawne, Szczecin 2005 (prezentacja ppt)

PowerPoint - 16.1 Mb
Fermy intensywnej hodowli trzody chlewnej – oddziaływanie na środowisko i uwarunkowania prawne

INNE MATERIAŁY I PUBLIKACJE:

Dobra praktyka rolna

PDF - 379.7 kb
Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
PDF - 3.9 Mb
Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń
PDF - 695.3 kb
Słownik terminów rolnośrodowiskowych polsko-angielski angielsko-polski
PDF - 105.5 kb
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW W CHOWIE BYDŁA
Word - 3.2 Mb
Utylizacja gnojowicy w produkcji stawowej karpia Andrzej Łysak, Zofia Mach-Paluszkiewicz, Maciej Ligaszewski, Instytut Zootechniki w Krakowie
Word - 7.1 Mb
Biologiczne oczyszczanie gazów - stan obecny i perpektywy rozwoju Mirosław Szklarczyk, Maciej Czemarmazowicz, Waldemar Adamiak, Politechnika Warszawska
Zip - 1.1 Mb
Efektywne Mikroorganizmy - ulotka

Odory

PDF - 625.8 kb
Gazy złowonne w środowisku pracy Makles Zbigniew, Magdalena Galwas-Zakrzewska Centralny Instytut Ochrony Pracy
PDF - 135.2 kb
Emisja amoniaku do powietrza z fermy indyków MAGDALENA GUZ, LESZEK GUZ
PDF - 68.6 kb
Przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej Daniel Chojnacki Przemysław Zdrajkowski
Word - 1.3 Mb
Jak skarżyć kłopotliwą inwestycję za płotem Renata Krupa-Dąbrowksa Rzeczpospolita
PDF - 266.8 kb
Livestock Genetics Companies Concentration and proprietary strategies of an emerging power in the global food economy Susanne Gura
PDF - 114.7 kb
Ammonia. Air Quality S.C. Sheppard, S. Bittman and J. Tait
PDF - 17.8 kb
AMMONIA EMISSIONS FROM ANIMAL FEEDING OPERATIONS Prepared by J. Arogo, North Carolina State University P.W. Westerman, North Carolina State University A.J. Heber, Purdue University W.P. Robarge, North Carolina State University J.J. Classen, North Carolina State University
PDF - 408.7 kb
Olfaktometria dynamiczna. Metoda oznaczania stężenia substancji zapachowych, Kruszelnicka I.
Word - 2.5 Mb
Inwestor musi uwzględnić wymagania ludzi, zwierząt i roślin

Gnojowica

JPEG - 566 kb
O fermach trzody chlewnej (gnojowica w mazurskich jeziorach

Fermy wielkoprzemysłowe

Zip - 380.2 kb
Ekologia Przemysłowa - Fermy wielkoprzemysłowe a środowisko

Fermy wielkoprzemysłowe a Bałtyk

PDF - 453.4 kb
HELCOM Baltic Sea Action Plan 2007
Word - 285 kb
Na ratunek morzu - BAŁTYCKI PLAN DZIAŁAŃ
PDF - 194.3 kb
ZANIECZYSZCZENIE WÓD MORZA BAŁTYCKIEGO SUBSTANCJAMI BIOGENNYM Materiał opracowany przez Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
PDF - 868 kb
OBSZARY SZCZEGÓLNIE NARAŻONE NA ZANIECZYSZCZENIE ZWIĄZKAMI AZOTU ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH Anna Robakowska, Lucyna Styczeń - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
PDF - 311.9 kb
Bałtycki Plan Działania HELCOM jako strategia ochrony cennych zasobów Morza Bałtyckiego

Akty prawne

PDF - 424 kb
USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu
PDF - 22.4 kb
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
PDF - 1 Mb
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. (Dz. U. Nr 167, poz.1629) w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
PDF - 218.9 kb
DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
PDF - 520 kb
Pozwolenia zintegrowane (IPPC) Folder informacyjny dla przemysłu i administracji publicznej Anna Zmysłowska Tomasz Nowakowski
PDF - 607 kb
CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT OF THE BALTIC SEA AREA, 1992 (HELSINKI CONVENTION)
PDF - 222.1 kb
KONWENCJA Z AARHUS geneza, status i kierunki rozwoju Jerzy Jendrośka
PDF - 197.9 kb
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej powietrza 2007
PDF - 71.1 kb
UZASADNIENIE Ustawa o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
PDF - 142.4 kb
Założenia dla przygotowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl