Baltic Green Belt
 
 
Konferencja ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A WIELKOPRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA W KONTEKŚCIE PRZECIWDZIAŁANIA EUTROFIZACJI MORZA BAŁTYCKIEGO Print this page

Szanowni Państwo,

 

Federacja Zielonych GAJA ma przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję „Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego”(„Sustainable Agriculture and Industrial Livestock Production in the Context of prevention of the Baltic Sea Eutrophication”), realizowaną w ramach projektu Balic Green Belt (INTERREG IV B).

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2010 w hotelu Sand w Kołobrzegu. Udział w niej jest nieodpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty wyżywienia, noclegów i materiałów konferencyjnych, natomiast nie pokrywają kosztów dojazdu oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez uczestników, niezwiązanych z konferencją (dodatkowe posiłki oraz napoje zamówione poza posiłkami przewidzianymi w ramach konferencji, korzystanie ze SPA itp.). Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia w terminie do 15 czerwca 2010 r. (formularz dostępny w załączniku do niniejszego zaproszenia oraz na stronie internetowej http://balticgreenbelt.org.pl /index.php?page=alias-12. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Baltic Green Belt” (www.balticgreenbelt. uni-kiel.de, www.balticgreenbelt.org.pl), który obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego. Projekt przyczynić się ma do implementacji „Bałtyckiego Planu Działania” HELCOM’u, a okres jego realizacji obejmuje lata 2009-2012.

Polska część projektu składa się z dwóch sekcji – doradztwo rolne nastawione na zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich oraz monitoring funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na społeczności lokalne i środowisko przyrodnicze (tytuł komponentu polskiego brzmi „Promocja zrównoważonego rolnictwa i monitoring wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej w kontekście redukcji eutrofizacji Morza Bałtyckiego i jako narzędzie ochrony środowiska i ochrony przyrody na obszarach wiejskich”).

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Federacji Zielonych GAJA.

 

Z poważaniem,

 

Komitet Organizacyjny

 


K O M U N I K A T

 

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl