Baltic Green Belt
 
 
Program Print this page

PROGRAM KONFERENCJI „ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A WIELKOPRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA W KONTEKŚCIE PRZECIWDZIAŁANIA EUTROFIZACJI MORZA BAŁTYCKIEGO”

(„Sustainable Agriculture and Industrial Livestock Production in the Context of prevention of the Baltic Sea Eutrophication”)

D Z I E Ń   I   (22.06.2010)

9:00 – 10:00 REGISTRACJA

10:00 – 10:05 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników (Aneta Kozłowska, Jakub Skorupski, Federacja Zielonych GAJA, Polska)

10:05 – 10:10 Wystąpienie otwierające konferencję (Barbara Wójcik, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Polska)

10:10 – 10:40 Projekt Baltic Green Belt (Elke Körner, BUND Schleswig-Holstein e.V., Niemcy)

10:40 – 13:00 SESJA REFERATOWA I

10:40 – 11:10 Oś środowiskowa PROW i rolnictwo ekologiczne w Polsce (Ewa Szymborska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska)

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 12:00 Dyrektywa Azotanowa i plany nawozowe a przenawożenie i eutrofizacja (Marek Kryda, Obywatelska Koalicja Zielonych, Polska)

12:00 – 12:30 Problemy z implementacją Konwencji Helsińskiej w Polsce (dr Zbigniew Bukowski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

12:30 – 13:00 Rolnictwo wielkoprzemysłowe a inspekcja ochrony środowiska (dr Anna Robak-Bakierowska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Polska)

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:30 WARSZTATY OLFAKTOMETRYCZNE

14:00 – 14:20 Techniki pomiarów olfaktometrycznych w Mobilnym Laboratorium Badania Jakości Zapachowej Powietrza (Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)

14:20 – 15:30 Praktyczna prezentacja technik olfaktometrycznych (Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)

15:30 – 15:50 Przerwa kawowa

15:50 – 18:10 SESJA REFERATOWA II

15:50 – 16:20 Ptaki a agrocenozy (Marek Jobda, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska)

16:20 – 16:50 Nowe wymogi wzajemnej zgodności oraz nowe normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska w Polsce w 2010/2011 roku (Karolina Liberadzka-Czubowska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska)

16:50 – 17:20 Rolnictwo ekologiczne a problemy ochrony przyrody na Białorusi (dr Svetlana Semenas, Public Association Ecohome, Białoruś)

17:20 – 17:40 Dyskusja

17:40 - 19:30 PROJEKCJA FILMU PIG BUSINESS (reż. Tracy Worcester, Wielka Brytania) / SESJA POSTEROWA

20:00 UROCZYSTA KOLACJA

D Z I E Ń   I I   (23.06.2010)

7:00 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji (Aneta Kozłowska, Jakub Skorupski, Federacja Zielonych GAJA, Polska)

9:10 – 11:00 SESJA REFERATOWA III

9:10 – 9:40 Aspekty środowiskowe wielkoskalowej produkcji trzody chlewnej w białoruskiej części zlewni Morza Bałtyckiego (Eugeniy Lobanov, Сenter of Environmental Solutions, Białoruś)

9:40 – 10:10 Zapachowa uciążliwość chowu trzody chlewnej (prof. dr hab. Joanna Kośmider, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)

10:10 – 10:40 Najlepsze dostępne technologie użytkowania gnojowicy w intensywnym chowie trzody chlewnej w regionie Morza Bałtyckiego (Lotta Samuelson, Baltic Sea 2020, Szwecja)

10:40 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 14:10 MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT NT. ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

11:00 – 11:30 Działania HELCOM’u przeciwko wpływowi rolnictwa na eutrofizację Morza Bałtyckiego (dr Dietrich Schulz, HELCOM LAND, Departament Użytkowania Gruntów oraz Gospodarowania Zasobami i Rolnictwa, Federalna Agencja Ochrony Środowiska, Niemcy)

11:30 – 12:00 Rolnicze wykorzystanie popiołu z termicznego zgazowania pozostałości pofermentacyjnej          z biogazowni rolniczej - doświadczenia z Danii i Australii (dr inż. Ksawery Kuligowski, Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT), Polska)

12:00 – 12:30 Niezgodne z zasadami ochrony przyrody i ochrony środowiska udzielanie dofinansowania          ze środków UE dla rolnictwa w Polsce (Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny, Polska)

12:30 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 Czy rolnictwo wielkotowarowe może być zrównoważone? (Jakub Skorupski, Federacja Zielonych GAJA, Polska)

13:20 – 13:50 Program rolnośrodowiskowy 2007-2013 (Aneta Kozłowska, Federacja Zielonych GAJA, Polska)

13:50 – 14:10 Dyskusja

14:10 – 14:20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji (Aneta Kozłowska, Jakub Skorupski, Federacja Zielonych GAJA, Polska)

14.30 – 15:30 Obiad


16.00 – Dla zainteresowanych krótki rejs statkiem (rejs płatny – ok. 35 PLN)

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl