Baltic Green Belt
 
 
Baltic Green Belt jako część paneuropejskiej inicjatywy European Green Belt Print this page

Wizją inicjatywy European Green Belt (Europejski Zielony Pas) jest stworzenie seci ekologicznej, która biegnie od Morza Barentsa do Morza Czarnego i obejmuje wiele najważniejszych dla zachowania bioróżnorodności siedlisk przyrodniczych i niemal wszystkie regionów biogeograficzne Europy.

Podążając traktem, który w większości biegnie wzdłuż nieistniejącej już Żelaznej Kurtyny, jednej z najbardziej znaczących barier w nowożytnej historii, symbolizuje globalne starania dla transgranicznych działań na rzecz ochrony przyrody oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto inicjatywa ta ma służyć lepszej harmonizacji działalności człowieka ze środowiskiem naturalnym, a także zwiększeniu możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych. Europejski Zielony Pas - swoisty łańcuch obszarów chronionych przyczyni się do zachowania bioróżnorodności, przede wszystkim przez ujednolicenie metod zarządzania po obu stronach granicy. European Green Belt łączy parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty biosfery i transgraniczne obszary chronione, jak również inne obszary niechronione leżące wzdłuż granic, lub ją przecinające i wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego oparte o zasady rozwoju zrównoważonego.

Inicjatywa jest dopasowana do aktualnej sytuacji ekonomiczno-politycznej, koncentrując się na niektórych z najokazalszych i najwrażliwszych pejzaży Europy. European Green Belt ma szansę przejąć jeden z wiodących na świecie symboli ludzkiego podziału i przekształcić go w przyszłościowy model ochrony przyrody w Europie.

Zasięg projektów skupionych wokół inicjatywy European Green Belt.

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl