Baltic Green Belt
 
Fermy wielkoprzemysłowe jako Hot Spot'y HELCOM Print this page

W drugiej połowie 2008 roku rozpoczęły się prace HELCOM’u (organ wykonawczy Konwencji Helsińskiej) nad ustaleniem kryteriów wpisywania (i wykreślania) ferm wielkoprzemysłowych (fermy IPPC oraz fermy bydła o obsadzie powyżej 400 AU) z listy Hot Spot’ów.

Hot Spot’y, to instalacje, grupy instalacji, bądź obszary lądowe i morskie, będące szczególnie uciążliwym źródłem zanieczyszczeń dla środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. Do niedawna, zanieczyszczenia rolnicze rozpatrywano tylko jako pochodzące ze źródeł obszarowych (rozproszonych). Podejście takie uniemożliwiało dokładne zdefiniowanie właściwego problemu, którym często są, operujące niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, fermy wielkoprzemysłowe.

Trwające obecnie prace, w które zaangażowana jest również Federacja Zielonych GAJA, we współpracy z Coalition Clean Baltic, zmierzają do uznania ferm wielkoskalowych za punktowe źródła zanieczyszczeń i faktyczne zrównanie ich w tym zakresie z instalacjami przemysłowymi i komunanymi.

Największym problemem jest wciąż ustalenie dokładnej liczby (i lokalizacji) takich ferm. Niemniej najaktualniejszymi źródłami informacji są tu:

1. Baza zarejestrowanych w Ministerstwie Środowiska wniosków i pozwoleń zintegrowanych

2. The European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl