Baltic Green Belt
 
 
Linki Print this page

BALTIC GREEN BELT (międzynarodowa strona projektu)

FEDERACJA ZIELONYCH GAJA

HELCOM (Sekretariat Konwencji Helsińskiej)

MINISTERSTOW ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

IPPC POLSKA (serwis poświęcony pozwoleniom zintegrowanym)

THE EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER (E-PRTR)

PIERWSZY PORTAL ROLNY

AGRONEWS

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA ROLNICZA

POMORSKA IZBA ROLNICZA

WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA

EUROPEAN GREEN BELT

FUNDACJA VIVA (kampania dotycząca ferm wielkoprzemysłowych)

THE MEATRIX

ZIELONA POLSKA

FARMER.PL

PRACOWNIA JAKOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

BALTIC 2020

BALTIC 21 (Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego)

BALTIC SEA ACTION SUMMIT

BSPC (BALTIC SEA PARLIAMENTARY CONFERENCE):

- BSPC Working Group on Baltic Sea Eutrophication '06-'07

- BSPC Rapporteur (’08) on Eutrophication

BALTIC ECOLOGICAL RECYCLING AGRICULTURE AND SOCIETY (BERAS)

Baltic Sea eutrophication: area-specific ecological consequences (HYDROBIOLOGY journal article)

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

EKOPORTAL.PL - Centrum Informacji o Środowisku

CENTRALNY REJESTR FORM OCHRONY PRZYRODY

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

BALTIC DEVELOPMENT FORUM

BALTIC SEA REGION PROGRAMME 2007-2013

THE EU STRATEGY FOR THE BALTIC SEA REGION

EKO I MY

AGENCJA PROMOCJI ROLNICTWA I AGROBIZNESU

PORTAL HODOWCY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

INSTYTUT UPRAWY, NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA (IUNG)

MORSKI INSTYTUT RYBACKI

INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY OŚRODEK BADAWCZY

THE BALTIC EUTROPHICATION CASE HISTORY

BALTIC LAGOON NETWORK

SOME ECOLOGICAL PROPERTIES IN RELATION TO EUTROPHICATION IN THE BALTIC SEA (Hydrobiologia journal article)

AGROPORTAL

REGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE NA ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ EUROPĘ

AGROFOTO.PL (Pierwsza Polska Galeria Rolnicza)

SYSTEM INFORMACJI WYBRZEŻA UJŚCIA ODRY

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO

EKOLOGICZNY CHÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

BŁOTNIAK ŁĄKOWY GATUNKIEM TARCZOWYM DLA PTAKÓW KRAJOBRAZU RILNICZEGO

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

RAPORT ROLNY

INSTYTUT PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I TŁUSZCZOWEGO

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁOW ROLNO-SPOŻYWCZYCH (IJHARS)

KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA

OKRĘGOWA IZBA CHEMICZNO-ROLNICZA W OLSZTYNIE

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT OCHRONY PRZYRODY PAN

KRAJOWA IZBA BIOPALIW

POLSKA IZBA BIOMASY

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA - IZBA GOSPODARCZA W WARSZAWIE

KRAJOWA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ POLSUS

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI

TOPAGRAR POLSKA

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO ROLNICTWA

APRA AGROENERGETYKA

BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

BIOMASA.ORG

AGROWEB

STACJA BADAWCZA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I HODOWLI ZACHOWAWCZEJ ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA

INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN

INSTYTUT ŚRODOWISKA ROLNICZEGO I LEŚNEGO PAN

BAŁTYK JEST W POLSCE. BAŁTYK JEST W EUROPIE (projekt Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA)

WWF AKCJA BAŁTYK

STACJA MORSKA INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I FOKARIUM W HELU

ŻYCIE BAŁTYKU - atlas organizmów i biotopów

MAPOWANIE SIEDLISK MORSKICH (Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzględnieniem sieci Natura 2000)

MOJE MORZE

MORZE BAŁTYCKIE

NASZ BAŁTYK

FARMLAND (gra dotycząca dobrostanu zwierząt)

EKOPORTAL.PL (Ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa)

BAŁTYK ZACZYNA SIĘ U ŹRÓDEŁ RZEK (Zyśk A., ŚRODOWISKO 18/2007)

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

AGROENERGETYKA.PL

ENERGIA I JEJ ŹRÓDŁA

BALTIC SEA ACTION PLAN (HELCOM)

BALTIC AGRICULTURAL POLLUTION RUN-OFF ACTION PROGRAMME (BAAP)

SAVE THE BALTIC SEA (The Swedish Society for Nature Conservation/SSNC)

PREZENTACJA CZASOPISM O PROFILU ŚRODOWISKOWYM (Centrum Informacji o Środowisku ekoportal.pl)

THE COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES (CBSS)

BALTIC SEA COASTAL HOT SPOTS (Hazards and Threats to Baltic Sea coastal environmental values)

POROZUMIENIE BAŁTYCKIE (Rozwój rolno-środowiskowych usług doradczych w Regionie Morza
Bałtyckiego w celu poprawy środowiska wodnego)

PIG BUSSINES (film Tracy Worcester)

STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

P-RECYCLING IN AGRICULTURE SEMINAR (Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii)

EKO-SAMORZADOWIEC.PL

ATLAS POLSKIEGO WYBRZEŻA (Uniwersytet Szczeciński)

OCHRONA DZIKICH GATUNKÓW I ICH SIEDLISK

BIOGAZOWNIEROLNICZE.PL

MAPA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management)

BALTIC CLIMATE

DOKUMENT REFERENCYJNY BREF DLA INTENSYWNEGO CHOWU DROBIU I TRZODY CHLEWNEJ (BREF on Industrial Rearing of Poultry and Pigs)

BALTIC COMPASS (Rozwiązania dla rolnictwa i środowiska)

ARC 2020 (Agricultural and Rular Convention)

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. WROCŁAW - POZNAŃ - TORUŃ (Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska)

Portal Prawo Ochrony Środowiska

EkoMapa

BIOGAZOWNIE.PL

SUBMARINER (Sustainable Use of Baltic Marine Resources)

GRAMWZIELONE.PL (Portal Zielonej Energii)

GRUPA ZAGRANICA (Baza międzynarodowych projektów zrealizowanych przez polskie organizacje pozarządowe od 2004 r.)

WITRYNA WIEJSKA

European Green Belt na Facebooku

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl