Baltic Green Belt
 
Publikacje Print this page

Mapa rozmieszczenia ferm wielkoprzemysłowych w Polsce

 

 

W związku ze zmianą rozporządzenia w dniu 10 maja 2011 r. TUTAJ znajdą Państwo uzupełnienie do poradnika "Program rolnośrodowiskowy"

 

 

CROSS COMPLIANCE CZYLI ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI. Praktyczny poradnik dla rolników (PDF)

Poster projektu Baltic Green Belt (english) (PDF)


Projekt Baltic Green Belt w Polsce, czyli jak rolnictwo zrównoważone może przyczynić się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego Bałtyku (PDF), Naturalnie - Biulrtyn WFOŚiGW w Szczecinie, 3/2009, s. 52-53

Ulotka informacyjna projektu Baltic Green Belt (PDF)

Plakat projektu Baltic Green Belt (PDF)

Karta informacyjna projektu Baltic Green Belt w folderze promocyjnym Federacji Zielonych GAJA (JPG)


Roll-up'y wystawowe projektu (JPG)

 

Problemy związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w Polsce (PDF)

 

Report on industrial swine and cattle farming in the Baltic Sea catchment area (PDF)

 

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom funkcjonowania ferm przemysłowego tuczu zwierząt. Poradnik dla mieszkańców i władz samorządowych (PDF)

Oficjalna karta informacyjna projektu (PDF)

REDUCING EUTROPHICATION IN THE BALTIC SEA (broszura projektu Save the Baltic Sea/SSNC)

EUTROFIZACJA MORZA BAŁTYCKIEGO, C. Forsberg, Uniwersytet w Uppsali, 1991

BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES FOR MANURE TREATMENT, Baltic Sea 2020, 2010

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl