Baltic Green Belt
 
 
Rolnictwo ekologiczne Print this page

 

Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne

Wariant 2.1 Uprawy rolnicze z certyfikatem zgodności 790 zł/ha

Wariant 2.2 Uprawy rolnicze w okresie przestawiania 840 zł/ha

Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone z certyfikatem zgodności 260 zł/ha

Wariant 2.4 Trwałe użytki zielone w okresie przestawiania 330 zł/ha

Wariant 2.5 Uprawy warzywnicze z certyfikatem zgodności 1300 zł/ha

Wariant 2.6 Uprawy warzywnicze w okresie przestawiania 1550 zł/ha

Wariant 2.7 Uprawy zielarskie z certyfikatem zgodności 1050 zł/ha

Wariant 2.8 Uprawy zielarskie w okresie przestawiania 1150 zł/ha

Wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe z certyfikatem zgodności 1540 zł/ha

Wariant 2.10 Uprawy sadownicze i jagodowe w okresie przestawiania 1800 zł/ha

Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe z certyfikatem zgodności 650 zł/ha

Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe bez certyfikatu zgodności 800 zł/ha

 

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który zakłada zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, przy zastosowaniu środków naturalnych. Podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to:

– zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, która warunkuje żyzność gleby,

– utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej,

– dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą.

Szerszy opis zasad rolnictwa ekologicznego można znaleźć w dziale Rolnictwo ekologiczne.

Aby uzyskać status gospodarstwa ekologicznego, należy zgłosić się do jednej z 11 jednostek certyfikujących oraz do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Artykułów Rolno Spożywczych.

Każde gospodarstwo, przed otrzymaniem certyfikatu przechodzi przez tzw. okres przestawiania, trwający średnio 2 lata i wtedy realizowany jest wariant bez certyfikatu zgodności. Po okresie przestawiania, gdy gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi, otrzymuje certyfikat zgodności. Rolnik przystępując do tego pakietu (z każdym wariantem) co roku musi się poddać kontroli.

Nakazy i zakazy

1. prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z regułami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia,

2. dla wariantów 2.1/2.2, 2.3/2.4, 2.5/2.6, 2.7/2.8 - przeznaczenie plonu na pasze, do bezpośredniego spozycia przez ludzi, do przetwórstwa, kompostowania lub przekazanie do innych gospodarstw,

3. dla wariantów 2.9/2.10, 2.11/2.12

  • wykonanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa,
  • utrzymanie następującej minimalnej obsady drzew i krzewów:

Minimalna obsada drzew i krzewów

UWAGA: dla rolników, którzy weszli w program rolnośrodowiskowy w roku 2008 MINIMALNA OBSADA DRZEW I KRZEWÓW znajduje się w załączniku 8 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego 2007-2013 z 2008 r.

  • w ramach wariantu 2.3 i 2.4 (trwałe użytki zielone) koszenie lub wypasanie w terminie określonym w planie działalności rolno-środowiskowej oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu,

Podobnie jak w przypadku pakietu rolnictwo zrównoważone, tu także obowiązuje degresywność:

do 100 ha – 100% płatności

100,01 ha do 200 ha – 50% płatności

powyżej 200,01 ha – 10% płatności

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl