Baltic Green Belt
 
 
Wydarzenia i rezultaty Print this page

Działania i rezultaty polskiego komponentu projektu Baltic Green Belt na międzynarodowej stronie projektu

Prezentacja projektu

Artykuł "Baltic Green Belt project and industrial animal farming in the Baltic Sea catchment area"

Konferencja międzynarodowa "3rd Baltic Green Belt Forum - Heritage at the Green Belt", Tallin, Estonia, 04-06 października 2011

Program

Zdjęcia

Warsztaty "Rolnictwo zrównoważone oraz problemy związane z wielkoprzemysłową produkcją zwierzęcą w Polsce", Lipiany, 14 czerwca 2011

Zaproszenie

Program

Prezentacje:

Wzajemna zgodność

Zrównoważone gospodarownie gruntami rolnymi a ochrona ptaków

Prawidłowe użytkowanie siedlisk przyrodniczych

Program rolnośrodowiskowy

Prawne i środowiskowe aspekty funkcjonowania wielkoprzemysłowych ferm w Polsce

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukryzacji i Modernizacji Rolnictwa - pytania i odpowiedzi

Zdjęcia

CCB Annual Conference Baltic 2011 on Sustainable Coastal Development, Jurmala, Łotwa, 6-8 maja 2011

Program

Prezentacja "Polish Coastal Hot Spots – an NGO perspective"

XII International Environmental Forum “Baltic Sea Day”, St. Petersburg, Rosja, 21-23 marca 2011

Zaproszenie

Program

Zdjęcia

Międzynarodowa konferencja naukowa "Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2103 r.", Szczecin, 11-12 lutego 2011

Zaproszenie

Program

Zdjęcia

Naturalna różnorodność biologiczna, ochrona przyrody i ochrona gatunków, kształcenie dot. ochrony środowiska oraz turystyka naturalna w Euroregionie Pomerania, Wartin, Niemcy, 3-4 grudnia 2010

Program

Zdjcia

"Organic Farming Conference - Greening the Rural Life", Tartu, Estonia, 26 listopada 2010

Streszczenie wystąpień

Nagranie części wystąpień

Zdjęcia

Międzynarodowe seminarium "28th Mustelid Colloquium", Nijmegen, Holandia, 18-20 listopada 2010

Strona seminarium

Prezentacja

Międzynarodowa konferencja "The 4th Pan European Green Belt conference", Kuhmo, Finlandia, 6 październik 2010

Program

Zdjęcia I

Zdjęcia II

Międzynarodowa konferencja "High Nature Value grasslands: securing the ecosystem services of European farming post 2013", Sibiu, Rumunia, 7-9 września 2010

Program

Zdjęcia

Strona konferencji

Podsumowanie

Międzynarodowa konferencja "61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production", Heraklion, Grecja, 23-27 sierpnia 2010

Program

Księga streszczeń

Strona konferencji

Międzynarodowa konferencja "Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego" i międzynarodowe warsztaty nt. zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, Federacja Zielonych GAJA, Kołobrzeg, Polska, 22-23 czerwca 2010

Program

Zdjęcia

HELCOM Ministerial Meeting 2010 i HELCOM Baltic Cities Summit 2010, HELCOM Moskwa, Rosja, 18-23 maja 2010

Program

Zdjęcia

Międzynarodowa konferencja "Biodiversity and the Baltic Sea - challenges for environmental NGOs", Coalition Clean Baltic, Palanga, Litwa, 7-9 maj 2010

Program

IInd Baltic Green Belt Forum - „Towards sustainable development of the Baltic Sea coast“, Palanga, Litwa, 14-16 kwietnia 2010

Program

Zdjęcia

XI International Environmental Forum “Baltic Sea Day” - From holistic approach to comprehensive actions, St. Petersburg, 22-24 marca 2010

Program

Zdjęcia

Baltic Marine Environment Protection Commission 31st Meeting, Komisja Helsińska, Helsinki, 4-5 marca 2010

Agenda spotkania

Zdjęcia

5th HELCOM Baltic Sea Action Plan Stakeholder Conference, Helsinki, marca 3 marca 2010

Program konferencji

Zdjęcia

Spotkanie HELCOM LAND 15/2010 (HELSINKI COMMISION Land-based Pollution Group 15th Meeting), Komisja Helsińska, Kopenhaga, 26-28 stycznia 2010

Program

Stanowisko Proposals on development of Criteria for HELCOM Agricultural Hot Spots related to the Polish positions on the requirement for manure storage in Annex III to the Helsinki Convention

Spotkanie 2nd MEETING ON PRIORITY AREA 9 OF THE EU STRATEGY FOR BALTIC SEA REGION oraz warsztaty WORKSHOP CONCERNING P-RECYCLING IN AGRICULTURE, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii, Helsinki 21-22 stycznia 2010

Program

Poster Balic Green Belt

Zdjęcia

Konferencja A GREENER AGRICULTURE FOR BLUER BALTIC, Baltic Agreement, Ryga, 26-27 listopada 2009

Program

Poster Balic Green Belt

Zdjęcia

Targi ORGANIC - 5-ta GIEŁDA ZDROWEJ ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW NATURALNYCH, Międzynarodowe Targi Szczecińskie, Szczecin, 20-22 listopada 2009

Strona targów

Zdjęcia

Warszaty ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE ORAZ SYTUACJA WIELKOPRZEMYSŁOWEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W POLSCE, Federacja Zielonych GAJA, Szczecin, 24 lipca 2009

Program

Referaty:

Zasady tworzenia, funkcjonowania oraz ochrony na obszarach Natura 2000 - Agnieszka Lewandowska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie)

Zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi w kontekście ochrony ptaków - Dr Jacek Kaliciuk (Uniwersytet Szczeciński)

Prawidłowe użytkowanie siedlisk przyrodniczych – Dr Bożena Prajs (Uniwersytet Szczeciński)

Rolnictwo ekologiczne jako przykład zrównoważonego rozwoju – Katarzyna Kaczmarek (Stowarzyszenie Demeter - Polska)

Prawne sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom chowu przemysłowego - Anna Roggenbuck (CEE Bankwatch)

Wielkoprzemysłoe fermy zwierząt jako punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych- Aleksandra Antonowicz (Polska Zielona Sieć)

Zdjęcia

Konferencja UWARUNKOWANIA ROZWOJU POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa-Suchowola-Wilno-Troki, 22-25 czerwca 2009

Program

Zdjęcia

Konferencja ROZPRASZANIE AZOTU I FOSFORU Z ROLNICTWA DO ŚRODOWISKA W POLSCE, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty, 22-23 kwietnia 2009

Program

Prezentacja Wielkoprzemysłowe fermy zwierząt jako punktowe źródła zanieczyszczeń rolniczych - Jakub Skorupski (Baltic Green Belt)

Spotkanie 1stBALTIC GREEN BELT FORUM, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lubeka, 19-22 luty 2009

Program

Prezentacja Federacji Zielonych GAJA

Zdjęcia

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl