Baltic Green Belt
 
 
Wykłady zaprezentowane podczas konferencji "Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego", Kołobrzez 22-23 czerwca 2010 Print this page

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA

 

Elke Körner (BUND Schleswig-Holstein e. V., Niemcy) - PROJEKT BALTIC GREEN BELT

Ewa Szymborska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - OŚ SRODOWISKOWA PROW 2007-2013 I ROLNICTWO EKOLOGICZNE W POLSCE

Marek Kryda (Obywatelska Koalicja Zielonych) - DYREKTYWA AZOTANOWA I PLANY NAWOZOWE A PRZENAWOŻENIE I EUTROFIZACJA

Zbigniew Bukowski (Uniwerystet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - PROBLEMY Z IMPLEMENTACJĄ KONWENCJI HELSIŃSKIEJ W POLSCE

Anna Robak-Bakierowska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie) - ROLNICTWO WIELKOPRZEMYSŁOWE A INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Małgorzata Friedrich (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) - TECHNIKI POMIARÓW OLFAKTOMETRYCZNYCH W MOBILNYM LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

Marek Jobda (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) - PTAKI A AGROCENOZY

Karolina Liberadzka-Czubowska (MInisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - NOWE WYMOGI WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ NOWE NORMY DOBREJ KULTURY ROLNEJ ZGODNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W POLSCE W 2010/2011 ROKU

Svetlana Semenas (Public Association Ecohome, Białoruś) - ROLNICTWO EKOLOGICZNE A PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY NA BIAŁORUSI

Eugeniy Lobanov (Center of Environmental Solutions, Białoruś) - ASPEKTY ŚRODOWISKOWE WIELKOSKALOWEJ PRODUKCJI TRZODY CHLEWNEJ W BIAŁORUSKIEJ CZĘŚCI ZLEWNI MORZA BAŁTYCKIEGO

Joanna Kośmider (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) - ZAPACHOWA UCIĄŻLIWOŚĆ CHOWU TRZODY CHLEWNEJ

Lotta Samuelson (Baltic Sea 2020) - NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNOLOGIE UŻYTKOWANIA GNOJOWICY W INTENSYWNYM CHOWIE TRZODY CHLEWNEJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Dietrich Schulz (HELCOM LAND, Federalana Agencja Ochrony Środowiska, Niemcy) - DZIAŁANIA HELCOM'U PRZECIWKO WPŁYWOWI ROLNICTWA NA EUTROFIZACJĘ MORZA BAŁTYCKIEGO

Ksawery Kuligowski (Pomorskie Centrum badań i Technologii Środowiska) - ROLNICZE WYKORZYSTANIE POPIOŁU Z TERMICZNEGO ZGAZOWANIA POZOSTAŁOŚCI POFERMENTACYJNEJ Z BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

Maria Staniszewska (Polski Klub Ekologiczny) - NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

Jakub Skorupski (Federacja Zielonych GAJA) - CZY ROLNICTWO WIELKOTOWAROWE MOŻE BYĆ ZRÓWNOWAŻONE

Aneta Kozłowska (Federacja ZIelonych GAJA) - PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 2007-2013

 
 
 
GajaBalticGreenBeltZachodniopomorskieEUBSRWFOSEureoanGreenBelt
 
  Copyright (C) Federacja Zielonych GAJA
Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Za treść publikacji odpowiada Federacja Zielonych GAJA, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
koordynatorzy: jakub@gajanet.pl anetak@gajanet.pl